دیده بان حقوق بشر:برگزاری المپیک اروپایی در باکو موجب بدنام شدن ورزش است

۲۷ خرداد, ۱۳۹۴
دیده بان حقوق بشر:برگزاری المپیک اروپایی در باکو موجب بدنام شدن ورزش است

مرکزی در سازمان “دیده بان حقوق بشر” در مقاله خود در پایگاه اینترنتی “اوپن دمکراسی” می نویسد: میزبانی آذربایجان در اولین دوره بازیهای اروپایی به جای آن که به انجام تغییرات مثبت کمک کند، سلاحی در دست حکومت باکو در جهت تبلیغ خود به عنوان حکومتی پیش رو است. حال آن که همچنان به سرکوب صداهای مستقل ادامه می دهد.

برای دیدن گزارش تفصیلی کلیک کنید