زبان مـردم آذربایجان قدیم (آتورپاتکان) زبانی ایرانی بوده است

زبان مـردم آذربایجان قدیم (آتورپاتکان) زبانی ایرانی بوده است

«پروفسور اقرار عليُف» پژوهشگر تاریخ و زبان‌شناسي ساکن در جمهوري باکو بوده است. كتاب «تـاريخ آتورپاتكان» يكي از تاليفات علمي و مهم وی است كه در هفت بخش تدوين شده و نكته‌هاي بديع از تـاريخ آتورپاتكان را باز مي‌گويد. البته يافته‌هاي علمي وي مورد پسند جاهلان و نژادگرايان در جمهوري…