آذرتاج: حمایت آمریکا از موضع باکو درباره قره باغ موجب حمله ارمنستان شد

آذرتاج: حمایت آمریکا از موضع باکو درباره قره باغ موجب حمله ارمنستان شد

ميان جمهوري آذربايجان و ارمنستان بود.»به گزارش آذریها،  يوسف بابانلي، خبرنگار ويژه آذرتاج در واشنگتن، اين مطلب را ويژه را با اين جمله آغاز کرد : « سفر الهام علي اف، رييس جمهوري آذربايجان به واشنگتن در روز اول آوريل (يک روز قبل از شعله ور شدن جنگ در قره…