آیا باکو واقعا یازده هزار هکتار از نخجوان را آزاد کرده است؟

آیا باکو واقعا یازده هزار هکتار از نخجوان را آزاد کرده است؟

با مطالعه بیشتر این اخبار روشن شد که منظور از زمین های آزاد شده، نواحی مربوط به روستای «گوننوت» منطقه «شرور»  است. جزئیات خبر منتشر شده از سوی ستاد فرماندهی ارتش باکو این قرار است: « واحدهای ارتش جمهوری آذربایجان در اواخر ماه می - خرداد ماه - در یک…