انقلاب‌های عربی و امنیت آمریکایی- اسرائیلی

انقلاب‌های عربی و امنیت آمریکایی- اسرائیلی

. گرچه بيشتر اين طرحها به نوعي به مسأله كشمكش عربي – اسرائيل و يافتن راه حل براي فلسطين مربوط مي‌شده است، اما برخي از آنها نيز جنبه كلان‌تر داشته و تمامي خاورميانه را در برمي‌گرفته است . در اين ميان دو طرح آشكار از سوي اين دولت‌ها در رابطه…