کتاب درسی کلاس دوازدهم ترکیه ترویج جهاد مسلحانه می‌کند

کتاب درسی کلاس دوازدهم ترکیه ترویج جهاد مسلحانه می‌کند

نوردیک مانیتور: کتاب درس دینی کلاس دوازدهم که در مدارس دولتی ترکیه استفاده می‌شود، جهاد مسلحانه را ترویج می‌کند و سوء استفاده از مفهوم جهاد توسط گروه‌های تروریستی خشن مانند القاعده و داعش را نادیده می‌گیرد. نسخه ۲۰۱۹، تالیف عبدالله آچیک، ولی کاراتاش و مصطفی یلماز، توسط دفتر چاپ دولتی…