گفت‌وگوی منطقه‌ای، تنها راه ترکیه

گفت‌وگوی منطقه‌ای، تنها راه ترکیه

سیاست‌های چنددهه‌ای این کشور، راه را برای فعالیت گروه‌های تکفیری و سلفی در منطقه هموار کند و به‌این‌ترتیب امیدوار باشد از این راه، احتمال سقوط نظام حاکم بر سوریه افزایش می‌یابد. همچنین سیاست‌های ترکیه در رابطه با دولت عراق و نیز بی‌اعتنایی این دولت در برابر هجوم داعش به اقلیم‌کردستان…