انتشار کتاب «از جامعه ایرانی تا میهن ترکی»؛ زندگی احمد آقااغلو

انتشار کتاب «از جامعه ایرانی تا میهن ترکی»؛ زندگی احمد آقااغلو

اندیشه‌های سیاسی مدرن به جهان اسلام، نخبگان مشرق‌زمین در پی در انداختن طرحی نو در جوامع‌شان برآمدند. احمد آقایف از جمله پرتکاپوترینِ این روشنفکران بود که فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی او نه تنها در زادگاهش قفقاز بلکه در ترکیه و ایران نیز اثرگذار بودند.منادیان و نظریه‌پردازان ملی‌گرایی ایرانی قلمداد نمود…

گفتارهایی در زمینه پان ترکیسم

گفتارهایی در زمینه پان ترکیسم

منظور نظریه پردازان پان ترکیسم از ترک زبانان یا به قول آنها ترکان، ساکنان کشورهای ترکیه،جمهوری آذربایجان،جمهوری های ترک زبان روسیه در قفقاز،آذربایجان ایران ،ترک زبانان بالکان،ازبکستان ترکمنستان،قزاقستان،قرقیزستان و استانهای ترک زبان چین می باشد.نظریه پردازان پان ترکیسم، ساکنان این مناطق را حول زبان ترکی از یک نژاد معرفی می…