رئیس مجلس کرواسی:نام کشور ما از نام «کورش» اخذ شده

(راست) در دیدار با علی لاریجانی (چپ) برای اشاره به سابقه رابطه ایران و کرواسی گفته حتی نام کشور کرواسی از کورش گرفته شده استریشه نام کرواسی دقیقا روشن نیست، اما این مسئله عنوان شده که "هروات" (Hrvat) به هر حال کلمه‌ای اسلاو نیست و احتمالا نام یک قوم باستانی…