یک نفرت پراکن قومی دیگر زندانی شد!

یک نفرت پراکن قومی دیگر زندانی شد!

یک نفرت پراکن قومی دیگر از سوی دادگاه مجرم شناخته شد و برای گذراندن دوران محکومیت به زندان اوین منتقل شد. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی آذریها، ابراهیم نوری، از عناصر سابقه دار تجزیه طلب که پیش از این به مجازات تعلیقی محکوم شده بود به جرم تبلیغ نفرت…

ادبیات نفرت و بازتولید موج کینه و انتقام در جامعه/ علی اشرف نظری

ادبیات نفرت و بازتولید موج کینه و انتقام در جامعه/ علی اشرف نظری

یکی از مسائلی که در ماه های اخیر به دقت زیر نظر داشته ام، تحلیل روانشناختی- سیاسی مطالبی است که در کانال های مختلف تلگرامی –که هر چه ممنوع شود، مطلوب تر می گردد! - دست به دست می شود. مضمون محوری اغلب این پیام ها، بازتولید نوعی احساس سرخوردگی…

آذربایجان قلب ایران است؛ تاکید روزنامه دولت بر جرم انگاری در زمینه «ادبیات نفرت» و «اقدام علیه کیان کشور»

آذربایجان قلب ایران است؛ تاکید روزنامه دولت بر جرم انگاری در زمینه «ادبیات نفرت» و «اقدام علیه کیان کشور»

روزنامه ایران:  صدا و سیما یکی از سازمان های پیچیده و عریض و طویل در سیستم اداری ایران است ولی علاوه بر جنبه های مثبت، گاه آسیب ها و جنبه های منفی ای نیز در این رسانه بروز می کند. آخرین نمونه این آسیب ها در پخش برنامه‌ای توهین‌آمیز در…