آذربایجان، یکی از قطب‌های شعر فارسی و ایران‌گرایانه

آذربایجان، یکی از قطب‌های شعر فارسی و ایران‌گرایانه

حاج‌میرزا عباس رسولی متخلص به «رسولی» فرزند حبیب‌اله یکی از روحانیّون تبریز می‌باشد. وی به سال ۱۳۱۷ در یکی از قراء ارسباران دیده به جهان گشود ولی تحصیلات و اغلب نشو و نمای او در تبریز شده است. عباس رسولی در ادبیات فارسی و عربی مطالعات خوبی دارد. وی متجاوز…

یادی از دانشمند نستوه

یادی از دانشمند نستوه

عباس‌ اقبال‌ آشتیانی‌ (۱۲۷۷-۱۳۳۴ش‌/ ۱۸۹۸-۱۹۵۶م‌)، فرزند محمدعلی‌، مورخ‌، نویسنده‌، استاد دانشگاه‌، عضو پیوسته فرهنگستان‌ ایران‌ و مجمع‌ علمی‌ عربی‌ دمشق‌ بود. او تحصیلات خود را در مدرسه دارالفنون تهران گذرانده و برای تکمیل تحصیلات چندین بار به کشورهای اوپایی سفر کرد، لیسانس‌اش را از دانشگاه فرانسه و دکترای رشته ادبیات…