مسأله آرتساخ(قراباغ) «مجموعه مقالات مستند تاریخی»/ایساک یونانسیان

مسأله آرتساخ(قراباغ) «مجموعه مقالات مستند تاریخی»/ایساک یونانسیان

 کتاب مسأله آرتساخ (قراباغ) به کوشش ایساک یونانسیان،پژوهشگر مسائل قفقاز و ترکیه از سوی نشر هزار کرمان، در 1500 نسخه و 399 صفحه ،به صورت رنگی به چاپ رسید. نویسنده این کتاب را در ده فصل و بصورت مجموعه مقالات مستند تاریخی که از سوی او و برخی مورخان و…