لزوم تغییر نام شهر سلماس به اسامی انقلابی

 و وابسته به اجانب مانند گوناز و گروهک های معاند با نظام در خارج کشور(پان ترکیست ها) از این اقدام استقبال کرده اند و ظاهرا همگی در علاقه به انقلاب اسلامی و اسامی مرتبط با آن مشترک اند.برای نمونه وب سایت پان ترکیستی دورنا نیوز که حالا انقلابی و حزب…