در نکوهش «پرسش از قومیت افراد» در فرم استخدام بومی‌گزینی یا …/رضاکدخدازاده

در نکوهش «پرسش از قومیت افراد» در فرم استخدام بومی‌گزینی یا …/رضاکدخدازاده

امید جوان؛ رضا کدخدازاده/ در پی انتشار گزارشی انتقادی از درج پرسش از قومیت افراد متقاضی استخدام توسط شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در شهر شوش استان خوزستان، در روزنامه‌ی «شرق»، شرکت مزبور جوابیه‌ای منتشر کرد که به نظر می‌رسد به جای پاسخگویی به افکار عمومی، اتهام زدن به…