جمهوری آذربایجان با پروازهای دیپلماتیک برای تکفیری ها سلاح حمل می کند

جمهوری آذربایجان با پروازهای دیپلماتیک برای تکفیری ها سلاح حمل می کند

  پايگاه اينترنتي «ميدان تي وي» به نقل از مقاله پژوهشي درج شده در سايت «ترود» TRUD بلغارستان به قلم «ديليانا قايتانجيئوا» پژوهشگر بلغاري ، خبر داد شرکت هواپيمايي «سيلک وي» SilkWay جمهوري باکو با استفاده از پروازهاي ديپلماتيک ، به حمل محموله هاي سلاح براي تروريست ها در کشورهاي…

50 سال حبس مجازات قاچاق اسلحه و مخدر از ایران به باکو

 به 13 سال و ناميک حسن اف و رئوف ميرزائوف ، هريک به 12 سال زندان محکوم شدند.براساس پرونده اتهامي، اعضاي اين گروه در سال 2014 به اتهام تهيه و نگهداري سلاح گرم و قطعات آن و تجهيزات جنگي و عبور غيرقانوني از مرز و انتقال قاچاق مواد مخدر از…