اظهارات ضد امنیت ملی در صدای امریکا از سوی سفیر اسبق ایران در باکو

اظهارات ضد امنیت ملی در صدای امریکا از سوی سفیر اسبق ایران در باکو

در پی بی توجهی نهادهای امنیتی که متولی مسائل قومی در کشور هستند، سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در باکو یکبار دیگر طی مصاحبه با صدای امریکا به نفرت پراکنی و ساختارشکنی پرداخت.به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی آذریها، افشار سلیمانی که دوران سفارت وی در باکو با «اما و…