اقدام پرسش برانگیز در المپیک ارامنه و نقض بی طرفی ایران

اقدام پرسش برانگیز در المپیک ارامنه و نقض بی طرفی ایران

هفته گذشته برگزاری بازی های الممیک ارامنه، شاهد استفاده برخی از ورزشکاران ارمنی از پرچم جمهوری خودخوانده قراباغ (آرتاساخ) بود.به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی «اذریها» این اقدام واکنش هایی را جمهوی باکو در پی داشته است. گذشته از این که ایران هنوز به صورت رسمی جمهوری قرباغ را به…