جناب نادر قاضی‌پور! به کجا چنین شتابان/ رضا کدخدازاده

جناب نادر قاضی‌پور! به کجا چنین شتابان/ رضا کدخدازاده

امید جوان: تلخ است و سخت که بخواهی در مورد موضوعی بنویسی که ممکن است خود دوباره سبب سوءتفاهماتی شود و گریز جدیدی باشد برای تقابل‌های جدید‌. آن هم از بدترین نوع تقابل‌های یک جامعه انسانی: تنازعات قومی. دردناک‌تر اینکه در جهانی که چاره‌ای نداریم جز اینکه برای توسعه و…