رهبران حسینیون به خانه برگشتند

رهبران حسینیون به خانه برگشتند

به گزارش سایت خبری-تحلیلی آذری‌ها، اورخان محمد اف و توحید ابراهیم زاده، امروز صبح به خانه‌های خود بازگشتند. گفتنی است این دو کنشگر هفته پیش برای پاره ای از توضیحات فراخوانده شده بودند.

«جنبش حسینیون» قائل به تمدن ایرانی- اسلامی است

«جنبش حسینیون» قائل به تمدن ایرانی- اسلامی است

شیخ اورخان محمداف در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در تحلیل روند افزایش تنش در روابط ایران و جمهوری آذربایجان و در پاسخ به این سوال که اینگونه تعبیر می‌شود که خویشتنداری بیش از اندازه تهران در قبال باکو باعث بروز گستاخی‌هایی از قبیل متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به جاسوسی…