فاجعه خوجالی از افسانه تا واقعیت؛نیروهای نظامی باکو مسئول مستقیم کشتار خوجالی

فاجعه خوجالی از افسانه تا واقعیت؛نیروهای نظامی باکو مسئول مستقیم کشتار خوجالی

در ۲۶- ۲۵ فوریه سال ۱۹۹۲ در جریان سلسله نبردهایی که در جبهه های جنگ در قراباغ خصوصا در مناطق مارتاکرت و مارتونی جریان داشت واقعه دردناکی در حوالی شهرک خوجالی روی داد که به « فاجعه خوجالی» معروف شد. وقوع این فاجعه در زمانی بود که جنگ قدرت  در باکو…