جلسه رونمایی و نقد و بررسی کتاب مسأله آرتساخ«قراباغ» در بنیاد مطالعات قفقاز برگزار گردید

جلسه رونمایی و نقد و بررسی کتاب مسأله آرتساخ«قراباغ» در بنیاد مطالعات قفقاز برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی موسسه ترجمه و تحقیق هور یکشنبه مورخ شانزدهم مهرماه 1396، جلسه رونمایی، نقد و بررسی کتاب مسأله آرتساخ «قراباغ» به همت بنیاد مطالعات قفقاز برگزار گردید.در این جلسه کاوه بیات و دکتر علی علی بابایی در نقد کتاب سخنرانی کردند.در ابتدای جلسه دکتر مهدی حسینی تقی…