ایهود بارک به دریافت رشوه از باکو متهم شد

دهد. اين تحقيقات در خصوص وزير دفاع و نخست وزير پيشين اسراييل درپي آن شروع شد که پرداخت صدها هزار دلار از طرف باکو به وي فاش شد. گفته شده است که باکو اين پول را بخاطر «خدمات مشاوره اي » به ايهود باراک پرداخته است، اما اين احتمال نيز…