مدافعان سرسخت هویت ایرانی

مدافعان سرسخت هویت ایرانی

‌«شب وطن‌یولی» از سلسله‌شب‌های بخارا با همت مجله بخارا عصر دوشنبه 14 شهریور در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. در این نشست که با سخنرانی و اجرای علی دهباشی و به مناسبت انتشار پنجاهمین شماره ماهنامه وطن‌یولی برگزار شد، حسن انوری و دکتر علی‌اشرف صادقی، دو عضو…

در نشست شاهنامه و تبریز از سلسله نشست‌های شب‌های بخارا:شاهنامه،کتاب ملی ایرانیان

در نشست شاهنامه و تبریز از سلسله نشست‌های شب‌های بخارا:شاهنامه،کتاب ملی  ایرانیان

قانون: « شب تبریز و شاهنامه» از سلسله نشست‌های شب‌های بخارا با حضور شاهنامه پژوهان، استادان زبان و ادبیات فارسی و مردم در تبریز برگزار شد. نشست «شب تبریز و شاهنامه» با حضور علی دهباشی، سردبیر مجله بخارا و استادان زبان و ادبیات فارسی از جمله ابوالفضل خطیبی، چنگیز مولایی،…