برت فراگنر، ایران‌شناس نامدار و از شمار خادمان فرهنگ ایران، درگذشت!

برت فراگنر، ایران‌شناس نامدار و از شمار خادمان فرهنگ ایران، درگذشت!

برت فراگنر در ۱۹۴۱م در وین به دنیا آمد. پس از به پایان رساندن تحصیلات دبیرستانی، در دانشگاه وین به تحصیل در رشته‌های اسلام‌شناسی، ترک‌شناسی، زبان و ادبیات عرب، ایرانشناسی و همچنین قوم‌شناسی و زبان و ادبیات اسلاوی پرداخت. او در سال ۱۹۶۴م با دریافت بورس تحصیلی دانشگاه تهران راهی…