اظهارت شگفت آور و غیرعلمی برخی نمایندگان مجلس در مورد طرح بسندگی زبان فارسی!

اظهارت شگفت آور و غیرعلمی برخی نمایندگان مجلس در مورد طرح بسندگی زبان فارسی!

این طرح در راستای گسترش آموزش، موفقیت تحصیلی دانش آموزان و در راستای سفارشات مؤکد رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ی زبان فارسی است، زبانی که در طول تاریخ، زبان ملی و رسمی و عمومی و مکتوب همه ی اقوام و قبایل ایرانی بوده و منحصر به گروه و قبیله…