پیشنهاد رشوه به تیم ملی بوکس ایران در المپیک کشورهای اسلامی-باکو

پیشنهاد رشوه به تیم ملی بوکس ایران در المپیک کشورهای اسلامی-باکو

رژیم باکو طبق معمول سعی دارد همه مشکلات خود را با دروغ، جعل و رشوه حل و فصل کند حتی در زمینه ورزش! جعل تاریخ و ادعای دروغین به سرزمین کشورهای همسایه تنها بخشی از پروژه کلان جعل و تحریف در این کشور است. مهندسی نتایج و مسابقات ورزشی از…