پول سیاه دارودسته‌ای متصل به شبکه ضدایرانی/مارک والاس سراغ ترکیه هم رفته است

پول سیاه دارودسته‌ای متصل به شبکه ضدایرانی/مارک والاس سراغ ترکیه هم رفته است

گزارش تحقیقی از تارنمای اینترسپت مرتضی حسین، الی کیلیفتون آذری‌ها: ری‌ها: یکی از لابی‌های بزرگ ضدایرانی در غرب گروه موسوم به اتحاد علیه ایران هسته‌ای است که از سوی مارک والاس و برخی از عناصر اطلاعاتی سابق در اسرائیل و امریکا راه اندازی شده است. کمیته اتحّاد علیه ایران هسته…