اقدام سوال‌برانگیز شورای شهر ارومیه در تحریف نام این شهر

اقدام سوال‌برانگیز شورای شهر ارومیه در تحریف نام این شهر

شورای شهر ارومیه در اقدام شگفت‌انگیز اقدام به تغییر و تحریف صورت نوشتاری این شهر به شکل «اورمیه» کرده است. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی «آذری‌ها» شورای شهر این شهرستان بدون هیچگونه توضیحی نام شهر را تغییر داده است. این در حالی است که صورت نوشتاری صحیح به شکل…