متن دقیق و تحریف نشده نطق یکشنبه منادی در مجلس

در حوزه اقتصادمقاومتی جریانی جدید در صنایع ایران ایجاد خواهد کرد. مقام معظم رهبری اقدام برای معیشت مردم را دغدغه خود مطرح فرمودند که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.نماینده مردم تبریز،آذرشهر و اسکو  در مجلس شورای اسلامی گفت: تاکید همیشگی رهبری بر اصل مترّقی 44 قانون اساسی بوده است.…