نخستین تحلیلها در باکو پیرامون سفر الهام علی اف به تهران در سالروز انعقاد قرارداد ترکمنچای

نخستین تحلیلها در باکو پیرامون سفر الهام علی اف به تهران در سالروز انعقاد قرارداد ترکمنچای

و روسیه تزاری انجام می شود باعث برخی نگرانی ها در بین محافل رسانه ای باکو شده است. به طوری که این پایگاه اینترنتی با اشاره به عزم راسخ علی اف در حفظ تمامیت ارضی جمهوری باکو (و ظاهرا در قبال ایران) نوشت : «لهام علي اف، رييس جمهوري بارها…