رژیم جمهوری یاکو ، مدرسه علوم دینی نارداران را تخریب کرد

رژیم جمهوری یاکو ، مدرسه علوم دینی نارداران را تخریب کرد

، در پي آغاز ماموران فرمانداري به عمليات تخريب ساختمان حوزه علميه «امام زمان (عج)» نارداران به بهانه تعريض معبر، تعدادي از ريش سفيدان نارداراني معترض به تخريب اين مدرسه ديني ، به سمت رياست جمهوري رژیم باکو حرکت کردند. ساکنان نارداران مي گويند ساختمان اين مرکز آموزش اسلامي به…