دستور رئیس جمهور برای بررسی تخلفات شهرداری ارومیه در بازی های والیبال

دستور رئیس جمهور برای بررسی تخلفات شهرداری ارومیه در بازی های والیبال

در پی کمبود مشکوک و احتمالا عامدانه پرچم جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جهانی والیبال در ارومیه، رئیس جمهور دستور تحقیق و بررسی موضوع تخلفات صورت گرفته از جانب شهرداری ارومیه را توسط کمیته مشترک ِ متشکل از دو وزارت خانه صادر کرد. گفتنی است در مسابقات جهانی والیبال که…