درباره تداوم چندهزارساله نام کشور ایران

درباره تداوم چندهزارساله نام کشور ایران

دکتر جلال خالقی مطلق درباره تداوم نام ایران در درازای تاریخ بلند ایرانشهر می‌گوید؛ از تداوم مفهوم ایران در جان و دل ایرانیان و در اسناد اداری. ایرانشهر = کشور ایران، سرزمین آزادگان [video width="854" height="480" mp4="https://azariha.org/wp-content/uploads/2022/01/4_6012837348339878748.mp4"][/video]