فعال مدنی یا تروریست انتحاری/اتهامات پرونده مرتضی مرادپور چیست؟

فعال مدنی یا تروریست انتحاری/اتهامات پرونده مرتضی مرادپور چیست؟

  در پی جوسازی برخی از رسانه های اپوزیسیون از جمله صدای امریکا، بی بی سی فارسی و رادیو فردا در خصوص یکی از عناصر تجزیه طلب و آنارشیست، وب سایت خبری آناج به انتشار بخش هایی از پرونده این محکوم امنیتی پرداخت. به گزارش آذری‌ها به نقل از آناج…