دکتر محمود افشار یزدی

دکتر محمود افشار یزدی

مرحوم دکتر محمود افشار یزدی که در بیست و هشتم آذرماه سال ۱۳۶۲ در نود سالگی به سرای جاوید شتافت، نمونه‌ای ‌از مردان نیکنام و دولت جاوید‌ یافته زمان ما بود که متجاوز از شصت سال از عمر پربرکت خود را در فعالیت‌های فرهنگی، ادبی، دانشگاهی، مطبوعاتی، سیاسی و اقتصادی…