هیچکس حق تغییر نام های ایرانی را ندارد!(نامه ی سرگشاده به استاندار آذربایجان.غ)

هیچکس حق تغییر نام های ایرانی را ندارد!(نامه ی سرگشاده به استاندار آذربایجان.غ)

شهر ارومیه به ترکی، بر اساس تصمیم استانداری آذربایجان غربی، منتشر گردید.  در جایی از این خبر اعلام شده بود که کردهای ارومیه باید نام های «کُردی» را به نام‌های «فارسی» یا «آذری برگردانند . خوشبختانه در خبری دیگر، انصراف  استانداری از این کار به آگاهی مردم رسید. با سپاس…