تامین مالی مرمت کنیسه یهودی در کالیفرنیا توسط حکومت جمهوری آذربایجان

تامین مالی مرمت کنیسه یهودی در کالیفرنیا توسط حکومت جمهوری آذربایجان

حکومت جمهوری آذربایجان تامین مالی مرمت کنیسه یهودی دچار حریق شده در کالیفرنیا را به عهده گرفته است. به گزارش "ورلد مدیا" به نقل از "جوویش ژورنال"، نسیمی آقایف، سرکنسول جمهوری آذربایجان در لس آنجلس در توییتر خود از متعهد شدن باکو به مرمت کنیسه " خانه خاباد" در شهر…