صنعتگر پیشگام و میهن‌پرست

صنعتگر پیشگام و میهن‌پرست

امروز ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰، سومین سالگرد درگذشت مرحوم تقی توکلی، صنعتگر و کارآفرین و تکنوکرات برجسته ایرانی است که سهمی بزرگ در صنعتی‌کردن تبریز و احداث صنایع نو در آذربایجان داشته است. مهندس تقی توکلی کارآفرین و کارخانه‌دار ایرانی و فرزند خانواده خوشنامی از خطه وطن‌خواهانِ تبریز است. پدرش…