واکاوی توسعه‌طلبی‌های بی‌پایان ترکیه در منطقه

واکاوی توسعه‌طلبی‌های بی‌پایان ترکیه در منطقه

محمدرضا فرهادی (مهر): ترکیه برای چندمین بار و با اعلام مبارزه با تروریسم حملات مداومی را به شمال عراق صورت داده است. این حملات بیشتر در مناطقی همچون گارا، آواشین، باستا، خاکورک، زاپ در قلمرو بارزانی و برخی مناطق نزدیک به تحت حاکمیت حزب اتحادیه میهنی کردستان (قلمرو خانواده طالبانی)…