آیا ترکیه به میراث صدام حسین مشروعیت می دهد؟

آیا ترکیه به میراث صدام حسین مشروعیت می دهد؟

 تلويزيون دولتى تركيه با "مسعود عدى صدام حسين" نوه ديكتاتور سابق عراق مصاحبه کرد. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی «آذریها» او از ترامپ خواست تا ايران را كه به عنوان بزرگ ترين حامى دولتى تروريسم ميناميد تحت فشار قرار داده و وادار كند كه جنازه عموها و برادر صدام…