چرا و چگونه از تنش های ایران و ترکیه جلوگیری کنیم؟

چرا و چگونه از تنش های ایران و ترکیه جلوگیری کنیم؟

 همراه می‌شود، هر چه اوزال، اقتصاد ترکیه را وسعت می‌بخشد ایران در انزوای منطقه‌ای و بین‌المللی حاصل از جنگ هشت ساله بیشتر فرو می‌رود. پایانِ اوزال، اما با آغاز شکوفایی ایران و دولت‌های سازندگی و اصلاحات همراه می‌شود. هرچه هاشمی و خاتمی، ثبات و امنیت را به کشور هدیه می‌دهند،…

چرا آذربایجانی های ترکیه مغفول واقع شده اند؟

چرا آذربایجانی های ترکیه مغفول واقع شده اند؟

هستند که به هنگام تحدید حدود در صلاحیت دولت ترکیه باقی ماندند. بسیاری از ایلات و عشایر کوچ نشین ایرانی که به دولت ایران وفادار بودند در هنگام تحدید این مرزها در خاک ترکیه مانده و قادر به بازگشت به ایران نشدند. نامه نگاری آنها با دولت ایران نیز نتیجه…