سندی معتبر بر ترک بودن نظامی/جلال متینی

سندی معتبر بر ترک بودن نظامی/جلال متینی

بیش از هفتاد است که افرادی،در اجرای سیاستی خاص بزرگانی چون نظامی و خاقانی و مولانا جلال الدین و ابوعلی سینا و حتی زردشت را ترک می خوانند. بازار این گونه سخنان بی پایه در آذربایجان شوروی بیش از هفتاد است که افرادی،در اجرای سیاستی خاص بزرگانی چون نظامی و…