۱۰ دلیل شکست جماعت گولن در انتخابات محلی ترکیه

۱۰ دلیل شکست جماعت گولن در انتخابات محلی ترکیه

روشنفکرانه بود ، به همین خاطر اهالی را درک نکردند.دوم اینکه، اقامت فتح الله گولن در پنسیلوانیا مشکل ایجاد کرد ، نخست وزیر اردوغان از این موضوع استفاده کرد و ادعای توطئه خارجی را مطرح کرد که جامعه نیز این خریدار این ادعا بود.سوم اینکه، جماعت مجبور شد با حزب…