محکومیت ، نفرت پراکن قومی در دادگاه به حبس تعزیزی به دلیل «تبلیغ» تجزیه طلبی

محکومیت ، نفرت پراکن قومی در دادگاه به حبس تعزیزی به دلیل «تبلیغ» تجزیه طلبی

یک نفرت پراکن قومی در شهرستان سراب به اتهام تبلیغ قوم‌گرایی و تجزیه طلبی به یک سال حبس محکوم شد. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی آذریها، فردی به نام جمال موسوی نژاد که مدیر کانال تلگرامی سارابلی بود با داشتن سوءپیشینه در سال 1392 به یکسال حبس متهم شد.…