قبرس شمالی، خشمگین از ترکیه، به سوی اتحاد دوباره با جزیره قبرس

قبرس شمالی، خشمگین از ترکیه، به سوی اتحاد دوباره با جزیره قبرس

گاردین در گزارشی تحلیلی و میدانی نوشت: به دنبال افزایش خشم عمومی اهالی قبرس شمالی از ترکیه، این منطقه بحران‌خیز به سمت اتحاد دوباره با جزیره قبرس می‌رود. جمهوری خودخوانده قبرس شمالی که سرزمینی تحت اشغال ترکیه است، این روزها به واسطه سیاست‌های مالی حاکمان این منطقه و وابستگی سیاسی…