مطالب نادرست درباره تمامیت ارضی ایران را نمی‌پذیریم

مطالب نادرست درباره تمامیت ارضی ایران را نمی‌پذیریم

شرق: اسحاق جهانگيري، معاون اول‌رئيس‌جمهوري  که روز گذشته ميزبان «نهاد زيبكچي»، وزير اقتصاد جمهوري تركيه، بود، از اين فرصت استفاده و از قرارگرفتن تركيه در كنار رياض و بيانيه اخير شوراي همكاري خليج فارس انتقاد كرد. او با بيان اينكه «ایران علاقه ندارد ترکیه نسبت به بغداد، شیعیان و ایران…