کوچاریان: ارمنستان پل اقتصادی ایران به اورسیا و اروپا/ اقتصاد ایران می‌تواند از طریق ارمنستان به بازار جهانی وصل شود

کوچاریان: ارمنستان پل اقتصادی ایران به اورسیا و اروپا/ اقتصاد ایران می‌تواند از طریق ارمنستان به بازار جهانی وصل شود

ایلنا: ایران و ارمنستان ظرفیت های اقتصادی مغفول زیادی دارند که هنوز به فعلیت در نیامده است. مرز دو کشور با ثبات‌ترین مرز زمینی جمهوری اسلامی ایران است که سالها است بدون حاشیه و مساله امنیتی یا سیاسی و حتی اقتصادی فعال شده است. به دلایل سیاسی، اقتصادی و ژئوپولیتیک…