انتقاد حقیقت‌پور از تخریبگران: وقتی ما سرتیپ بودیم این‌ها سرباز هم نبودند/ زر، زور و تزیور به مجلس راه پیدا نکند

انتقاد حقیقت‌پور از تخریبگران: وقتی ما سرتیپ بودیم این‌ها سرباز هم نبودند/ زر، زور و تزیور به مجلس راه پیدا نکند

معاونت سردار قاسم سلیمانی را نیز دارد، از برخورد کسانی که می‌گوید در دوران سرتیپی او، سرباز هم نبوده‌‌اند، گله دارد و می‌گوید اگر این روند تأثیرگذاری برخی نهادها در انتخابات و همچنین پدیده زشت خرید و فروش علنی آرا ادامه پیدا کند، برای آینده نهاد مجلس احساس خطر می‌کنم.…