کدام نماینده مجلس زمینه عذرخواهی صداوسیما و قطع برنامه فیتیله را فراهم کرد؟

کدام نماینده مجلس زمینه عذرخواهی صداوسیما و قطع برنامه فیتیله را فراهم کرد؟

خواستار قطع این برنامه، عذرخواهی سیما از مردم و پیگرد خاطیان و مسئولین شد.به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی «آذریها» این نماینده مجلس که در میان مردم استان اردبیل و سایر شهرها شمالغرب نیز از محبوبیت برخوردار است در پی اعتراض های مردمی به برنامه فیتیله به جای صدور بیانیه…