تفسیر خبر:رسانه های قومیت گرای آذربایجان غربی عامل دولت های خارجی!

تفسیر خبر:رسانه های قومیت گرای آذربایجان غربی عامل دولت های خارجی!

این دو خبر را به دقت بخوانید:- فرمانده انتظامی آذربایجان غربی: پان‌ترکیسم و پان‌کردیسم به دنبال ایجاد تنش در بین مردم آذربایجان غربی هستند. (منبع: خبرگزاری تسنیم آذربایجان غربی)- استاندار آذربایجان‌غربی: رسانه‌های تفرقه‌افکن از سوی کشورهای خارجی حمایت مالی می‌شوند. برخی از رسانه‌ها که علیه وحدت ملی در آذربایجان غربی…